Contact opnemen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ebbers Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Doeleinden en rechtsgronden

Ebbers Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (primair) op de grondslag van noodzakelijkheid dan wel op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming.

Daarnaast verwerkt Ebbers Media B.V. persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief/reclamefolder alsmede ten behoeve van de digitale contactaanvraag. Hiervoor heeft u uitdrukkelijk uw toestemming gegeven.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Ebbers Media B.V. verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dan wel voldaan is aan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde voorwaarde.

Cookies

Ebbers Media B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website van Ebbers Media B.V.) wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. Ebbers Media B.V. maakt gebruik van cookies met ondermeer een technische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van Ebbers Media B.V. naar behoren functioneert (voor u). Voorts wordt gebruik gemaakt van cookies die uw surfgedrag bijhouden opdat Ebbers Media B.V. u kan voorzien van op maat gemaakte content en advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Ebbers Media B.V. verstrekt onder gegeven omstandigheden uw persoonsgegevens conform de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ebbers Media B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, althans niet langer dan voor een periode van twee jaren.

Rechten van betrokkene

U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het verzenden van de nieuwbrief/reclamefolder maakt Ebbers Media B.V. gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming teneinde de persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens ontvangen van derden

Ebbers Media B.V. ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder van Google Analytics.

Beveiligingsmaatregelen

Ebbers Media B.V. gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen.

Tevens verstrekt Ebbers Media B.V. niet zomaar uw persoonsgegevens aan derden.